Nghị định mới sửa đổi Nghị định số 152/2020/NĐ-CP về quy định Người Lao Động nước ngoài làm việc tại Việt Nam

Nghị định 70/2023/NĐ-CP của Chính phủ ngày 18/9/2023 sửa đổi Nghị định 152/2020/NĐ-CP quy định NLĐ nước ngoài làm việc tại Việt Nam và tuyển dụng, quản lý lao động Việt Nam làm việc cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam

Theo đó, một số điểm thay đổi đáng chú ý của Nghị định như sau:

1. Thay đổi nới điều kiện yêu cầu đối chuyên gia, giám đốc điều hành, lao động kỹ thuật nước ngoài

Theo Điều 1 Nghị định số 70/2023, sửa đổi bổ sung quy định về chuyên gia là người lao động nước ngoài: Tốt nghiệp đại học trở lên hoặc tương đương và có ít nhất 3 năm kinh nghiệm làm việc phù hợp với vị trí công việc mà người lao động nước ngoài dự kiến làm việc tại Việt Nam.

Trước đây: Yêu cầu phải có bằng đại học trở lên hoặc tương đương và có ít nhất 3 năm kinh nghiệm làm việc trong chuyên ngành được đào tạo phù hợp với vị trí công việc mà người lao động nước ngoài dự kiến làm việc tại Việt Nam.

Cũng theo quy định mới, giám đốc điều hành được quy định với phạm vi đối tượng rộng hơn, bao gồm:

– Người đứng đầu chi nhánh, văn phòng đại diện hoặc địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp.

– Người đứng đầu và trực tiếp điều hành ít nhất 01 lĩnh vực của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và chịu sự chỉ đạo, điều hành trực tiếp của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp.

Trước đây: Giám đốc điều hành chỉ được quy định: người đứng đầu và trực tiếp điều hành đơn vị trực thuộc cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp.

Bên cạnh đó, lao động kỹ thuật nước ngoài cũng được bỏ yêu cầu làm đúng chuyên ngành được đào mà thay vào đó, chỉ cần được đào tạo ít nhất 01 năm và có ít nhất 03 năm kinh nghiệm phù hợp với vị trí công việc dự kiến làm tại Việt Nam.

2. Thay đổi cơ quan cấp văn bản chấp thuận về việc sử dụng NLĐ nước ngoài

Tại Khoản 2 Điều 1 Nghị định số 70/2203 quy định: Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hoặc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội là các cơ quan có thẩm quyền ra các văn bản chấp thuận hoặc không chấp thuận về việc sử dụng người lao động nước ngoài đối với từng vị trí công việc mà người sử dụng lao động đã báo cáo.

Trước đây: Thẩm quyền ra quyết định thuộc về Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hoặc UBND cấp tỉnh. Như vậy, theo quy định mới, UBND tỉnh đã được thay thế bởi Sở Lao động – Thương binh và Xã hội để thực hiện việc ra văn bản chấp thuận hoặc không chấp thuận việc sử dụng lao động nước ngoài.

3. Thay đổi về thời gian báo cáo giải trình nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài

Trong quá trình thực hiện nếu thay đổi nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài về vị trí, chức danh công việc, hình thức làm việc, số lượng, địa điểm thì phải báo cáo trước ít nhất 15 ngày kể từ ngày dự kiến sử dụng người lao động nước ngoài.

Trước đây: Ít nhất 30 ngày kể từ ngày dự kiến sử dụng người lao động nước ngoài.

4. Từ ngày 01/01/2024, việc thông báo tuyển dụng NLĐ Việt Nam vào các vị trí dự kiến tuyển dụng NLĐ nước ngoài trên Cổng thông tin điện tử.

Ngoài ra, Nghị định số 70/2023 sửa đổi, bổ sung các quy định trước đây về: thay đổi về trường hợp phải báo cáo nhu cầu sử dụng lao động nước ngoài, mẫu báo cáo mới, v.v. Chi tiết nội dung Nghị định, kính mời Quý bạn đọc tham khảo tệp đính kèm.

Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 18 tháng 9 năm 2023.

Leave Comments

0906598758
0906598758