ghị định số 24/2023/NĐ-CP ngày 15/05/2023 của Chính phủ quy định mức lương

Kể từ ngày 01/07/2023, mức lương cơ sở áp dụng đối với cán bộ, công viên chức nhà nước sẽ được điều chỉnh tăng từ 1.490.000 lên 1.800.000 đồng/tháng.

Theo đó, mức trần đóng BHXH, BHYT (bằng 20 lần tháng lương cơ sở) sẽ tăng từ mức 29.800.000 lên 36.000.000 đồng/tháng.

Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ 01/07/2023, thay thế cho Nghị định số 38/2019/NĐ-CP ngày 09/05/2019 của Chính phủ.

Leave Comments

0906598758
0906598758