Thời hạn kê khai, nộp thuế trong các tháng đầu năm 2023

Công văn số 24129/CCT-KTNDP ngày 29 tháng 12 năm 2022 của Chi Cục thuế TP Thái Nguyên lưu ý thời hạn kê khai, nộp thuế trong các tháng đầu năm 2023

Theo đó, Chi Cục thuế hướng dẫn thời hạn kê khai, nộp thuế, phí trong các tháng đầu năm 2023 như sau:

Lệ phí môn bài:

Thời hạn kê khai và nộp lệ phí môn bài năm 2023 là ngày 30/01/2023.
Thuế GTGT:

Thời hạn kê khai và nộp thuế GTGT đối với kỳ tính thuế tháng 12/2022 là ngày 27/01/2023;
Thời hạn kê khai và nộp thuế GTGT đối với kỳ tính thuế quý IV/2022 là ngày 31/01/2023.
Lưu ý: Trường hợp NNT năm 2022 đang thực hiện kê khai thuế theo tháng nếu đủ điều kiện khai thuế theo quý và lựa chọn chuyển sang kê khai theo quý thì gửi Văn bản đề nghị thay đổi kỳ tính thuế từ tháng sang quý (Mẫu số 01/ĐK-TĐKTT quy định tại PL I, NĐ 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ) chậm nhất là 31/01/2023. Nếu sau thời hạn này NNT không gửi văn bản đến CQT thì NNT tiếp tục thực hiện khai thuế theo tháng ổn định trọn năm dương lịch.

Thuế TNCN:

Thời hạn kê khai và nộp thuế TNCN đối với kỳ tính thuế tháng 12/2022 là ngày 27/01/2023;
Thời hạn kê khai và nộp thuế TNCN đối với kỳ tính thuế quý IV/2022 là ngày 31/01/2023.
Thời hạn kê khai và nộp quyết toán thuế TNCN đối với kỳ tính thuế năm 2022 là ngày 31/03/2023.
Thuế TNDN:

Thời hạn tạm nộp thuế TNDN quý IV/2022 là ngày 30/01/2023 (Lưu ý: tổng số thuế TNDN đã tạm nộp của 04 quý không được thấp hơn 80% số thuế TNDN phải nộp theo quyết toán năm);
Thời hạn kê khai và nộp quyết toán thuế TNDN đối với kỳ tính thuế năm 2022 là ngày 31/03/2023.
Ngoài ra, Chi Cục cũng hướng dẫn thời hạn kê khai và nộp thuế đối với các loại thuế phí khác như tiêu thụ đặc biệt, bảo vệ môi trường,… và các hình thức phạt vi phạm đối với các hành vi vi phạm pháp luật thuế.

Leave Comments

0906598758
0906598758