Hướng dẫn giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc là dì ruột, chú ruột, chị chồng

Công văn số 2448/CTBNI-TTHT ngày 12/08/2022 của Cục Thuế Tỉnh Bắc Ninh hướng dẫn giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc là dì ruột, chú ruột, chị chồng

Trường hợp Công ty có người nộp thuế là cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công đăng ký giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc là chú ruột, dì ruột, chị chồng, cụ thể như sau:

Người nộp thuế là cháu ruột đăng ký giảm trừ gia cảnh cho dì ruột bị khuyết tật và chú ruột ngoài độ tuổi lao động thì người phụ thuộc phải không có thu nhập hoặc có thu nhập bình quân tháng trong năm từ tất cả các nguồn thu nhập không vượt quá 1.000.000 đồng và không còn người thân là ông bà, bố mẹ, con, anh chị em ruột hoặc còn người thân là ông bà, bố mẹ, con, anh chị em ruột nhưng không có đủ khả năng nuôi dưỡng theo quy định của pháp luật thì người nộp thuế được đăng ký giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc là dì ruột, chú ruột.
Người nộp thuế là em dâu đăng ký giảm trừ gia cảnh cho chị chồng, chị chồng là người phụ thuộc còn trong độ tuổi lao động bị khuyết tật, nếu không có khả năng lao động, không có thu nhập hoặc có thu nhập bình quân tháng trong năm từ tất cả các nguồn thu nhập không vượt quá 1.000.000 đồng và không còn người thân là ông bà, bố mẹ, con, anh chị em ruột, cháu ruột hoặc còn người thân là ông bà, bố mẹ, con, anh chị em ruột, cháu ruột nhưng không có đủ khả năng nuôi dưỡng theo quy định của pháp luật thì người nộp thuế được đăng ký giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc là chị chồng.

Leave Comments

0906598758
0906598758