Tổng cục Thuế hướng dẫn về việc triển khai, hóa đơn, chứng từ điện tử

Công văn số 2455/TCT-DNNCN ngày 12/7/2022 của Tổng cục Thuế hướng dẫn về việc triển khai, hóa đơn, chứng từ điện tử.

Căn cứ Điều 33 Nghị định 123/2020/NĐ-CP thì tổ chức khấu trừ thuế khi sử dụng chứng từ khấu trừ thuế (“CTKTT”) TNCN điện tử KHÔNG bắt buộc phải đăng ký, thông báo phát hành và chuyển dữ liệu đến cơ quan thuế.

Tổ chức khấu trừ thuế tự xây dựng hệ thống phần mềm để sử dụng chứng từ điện tử đảm bảo các nội dung bắt buộc theo quy định.

Trong thời gian chưa kịp triển khai CTKTT TNCN điện tử, tổ chức (bao gồm cả cơ quan thuế), doanh nghiệp có thể sử dụng CTKTT TNCN tự phát hành.

Tổng cục thuế cũng lưu ý, kể từ 1/7/2022, cơ quan thuế sẽ dừng bán CTKTT TNCN do cơ quan thuế đặt in; đối với trường hợp đang còn tồn CTKTT mua của cơ quan thuế thì tiếp tục sử dụng.

Leave Comments

0906598758
0906598758