Công văn số 51359/CTHN-TTHT ngày 1/12/2021 của Cục Thuế TP. Hà Nội về việc xử lý hóa đơn điện tử đã lập

Căn cứ vào loại hóa đơn điện tử (HĐĐT) doanh nghiệp đang sử dụng là loại cũ hay mới, việc xử lý hóa đơn lập sai sẽ căn cứ theo các điều khoản khác nhau, cụ thể như sau:

+ Nếu doanh nghiệp vẫn đang áp dụng HĐĐT loại cũ, việc xử lý hóa đơn lập sai được thực hiện theo khoản 2 Điều 9 Thông tư 32/2011/TT-BTC

+ Nếu doanh nghiệp đã áp dụng HĐĐT loại mới doanh nghiệp áp dụng theo quy định tại khoản 2 Điều 19 Nghị định 123/2020/NĐ-CP để xử lý hóa đơn lập sai.

Như vậy quý doanh nghiệp cần lưu ý, nếu doanh nghiệp đã đăng ký sử dụng áp dụng hóa đơn loại mới theo Nghị định 123/2020/NĐ-CP, thì kể từ thời điểm áp dụng hóa đơn loại mới, doanh nghiệp vận dụng theo các quy định mới tại Nghị đinh 123/2020/NĐ-CP, Thông tư 78/2021/TT-BTC, không áp dụng theo các quy định của hóa đơn loại cũ tại Thông tư 32/20211/TT-BTC, Thông tư 39/2014/TT-BTC, đặc biệt trong các vấn đề về xử lý hóa đơn sai sót.

Leave Comments

0906598758
0906598758