BẢN TIN THUẾ & HẢI QUAN Tháng 05/2021

VĂN BẢN HƯỚNG DẪN
Hướng dẫn thực hiện Thông tư số
19/2021/TT-BTC về giao dịch điện tử
trong lĩnh vực thuế
Sau khi Bộ Tài chính ban hành Thông tư số
19/2021/TT-BTC ngày 18/03/2021
hướng dẫn giao dịch điện tử trong
lĩnh vực thuế, có hiệu lực từ 03/05/2021
(“Thông tư số 19”), Tổng cục Thuế đã có
Công văn số 1194/TCT-KK ngày
20/04/2021 giới thiệu một số nội dung
mới của Thông tư nhằm tạo thuận lợi cho
cán bộ thuế và người nộp thuế trong việc
nắm bắt và thực hiện theo đúng
hướng dẫn của Thông tư.
Tại Công văn này, Tổng cục Thuế đã đưa ra
các điểm sửa đổi, bổ sung và lý do sửa đổi,
bổ sung các nội dung này tại Thông tư số
19 so với trước đây, tập trung vào các quy
định về giao dịch điện tử trong các
lĩnh vực như: đăng ký thuế, khai thuế,
nộp thuế, hoàn thuế, miễn giảm thuế.
(Công văn số 1194/TCT-KK ngày
20/04/2021 ban hành bởi Tổng cục Thuế)
THÔNG BÁO CỦA CƠ QUAN THUẾ
Khuyến cáo các sai phạm về thuế
thường gặp trong lĩnh vực
thương mại điện tử
Ngày 26/04/2021, Cục Thuế Thành phố
Hồ Chí Minh đăng tải trên website của
Cục Thuế thông báo khuyến cáo các
sai phạm về thuế thường gặp trong
lĩnh vực thương mại điện tử để các
tổ chức, cá nhân hoạt động kinh doanh
thương mại điện tử biết và tự rà soát,
điều chỉnh, kê khai thuế bổ sung, tránh bị
cơ quan thuế thanh tra, kiểm tra, xử lý
truy thu thuế và xử phạt vi phạm hành
chính về thuế.
Đối tượng mắc sai phạm thường gặp:
(i) các tổ chức, cá nhân bán sản phẩm,
hàng hóa trên các sàn giao dịch
thương mại điện tử, các trang web
bán hàng, trang mạng xã hội nước
ngoài; và
(ii) các tổ chức, cá nhân cung cấp dịch
vụ xuyên biên giới có phát sinh thu
nhập từ các trang mạng nước ngoài.
Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh đã tiến
hành thanh tra, kiểm tra và xác minh tại
các đơn vị vận chuyển hàng hóa, ngân
hàng thương mại để phát hiện vi phạm

 

Leave Comments

0906598758
0906598758